מוזה האקדמיה למחול

גנים


קוד שם פרטים הרשמה
101 שיעור שבועי אחד (גנים) 101 1 מחיר לשיעור שבועי אחד במסלול זה- 195 ש"ח הירשם
102 שני שיעורים שבועיים (גנים) 102 1 מחיר לשיעור שבועי אחד במסלול זה- 150 ש"ח הירשם
103 שלושה שיעורים שבועיים (גנים) 103 1 מחיר לשיעור שבועי אחד במסלול זה- 120 ש"ח הירשם
104 ארבעה שיעורים שבועיים (גנים) 104 1 מחיר לשיעור שבועי אחד במסלול זה- 120 ש"ח הירשם
105 חמישה שיעורים שבועיים (גנים) 105 1 מחיר לשיעור שבועי אחד במסלול זה- 120 ש"ח הירשם


© Expo LTD
נא המתן